Cung cấp thông tin theo CV875 - Thông tin tình hình khám, chữa bệnh theo yêu cầu và khám, chữa bệnh cho người nước